Video: Serenada Brodu - Brodski tamburaški orkestar


Serenada Brodu - Brodski tamburaški orkestar

Autor: Turistička zajednica grada Slavonskog Broda
Promocija video spota o Slavonskom Brodu kao turističkom odredištu, snimljenog na pjesmu "Serenada Brodu", autora Krunoslava Seletkovića, u izvođenju Brodskog tamburaškog orkestra

Svi ovdje prikazani video prilozi objavljeni su na YouTube.Com, ovo je samo index selektiranih video filmova.
Sva autorska prava pripadaju autorima video filma objavljenog na YouTube.

U slučaju kršenja zakona o autorskim pravima ili na zahtjev autora /ili zastupnika autorskog prava/ zatražite e-mailom webmaster@rotary-osijek.hr uklanjanje ovog priloza (napomena: navedite URL - vidi gore na vrhu internet preglednika) i prilog će biti uklonjen iz naše baze sadržaja unutar 24 sata.